Zapraszamy na spotkania ewangelizacyjne "Źródła Wiary", które odbędą się w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Saskiej w Krakowie od 13 lutego 2020 roku.

TEMATY SPOTKAŃ
 
13 lutego 2020
Wejdź na Górę, gdzie jest Źródło - Jezus
 
20 lutego 2020
Miłość Boża
 
27 lutego 2020
Rzeczywistość grzechu
 
5 marca 2020
Zbawienie w Jezusie
 
12 marca 2020
Wiara i nawrócenie. Jezus Zbawiciel i Pan
 
19 marca 2020
Obietnica Ojca - Duch Święty
 
26 marca 2020
Kościół - Wspólnota - wzrost
 
2 kwietnia 2020
Eucharystia i Agapa